"«I am not in this world to live up to other people's expectations, nor do I feel that the world must live up to mine.»." 

~ Fritz Perls 

Coaching

 

Hva er coaching?

Det er vanlig å gå til coaching for personlig utvikling, arbeidsrelaterte mål og/eller generelle forhold og temaer i ditt privat- eller arbeidsliv. Coachingen kan bestå av målavklaring, stresshåndtering, verdiavklaring, utarbeidelse av handlingsplaner, avtaler vedrørende håndtering av temaer, som har til formål å fremme bevisstgjøring, utvikling, handling og læring. 

Gjennom å stille spørsmål, oppfordre til handling og gi tilbakemelding kan jeg hjelpe deg til å utvikle ditt potensiale og realisere dine mål. Prosessen omfatter ofte å oppnå klarhet i hvem du er, hva du gjør, hvor du vil og hvorfor du gjør det.

Gestaltcoaching tar alltid utgangspunkt i den konkrete situasjonen du befinner seg i, som du vil endre.

“I was looking for someone to inspire me, motivate me, support me, keep me focused… Someone who would love me, cherish me, make me happy, and I realized all along that I was looking for myself.”

~ Unknown

 Individuelle timer                       

 

 

Den første timen bruker vi til å snakke litt om hva som er ditt behov, mål og ønske for coachingen. Vi avtaler også en varighet for forløpet etter ditt ønske, med minimum 5 timer.

 

Pris: kr. 1.100,- pr. time.