"The secret of change 

 

is to focus all of your energy, 

 

not on fighting the old, 

 

but on building the new." 

~ Socrates 

Gestaltterapi

 

Jeg er utdannet gestaltterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt. I gestaltteorien så tror vi på "endringens paradoks", dvs. at endring oppstår når du blir den du virkelig er, i stedet for å prøve å være noe du ikke er. Med andre ord vil jeg støtte og oppmuntre deg til å bli mer av deg selv.

 

Gestaltterapiens historie og filosofi

Ordet gestalt kan oversettes med et meningsfylt hele. Terapiformen er en retning innen den humanistiske psykologien, og ble grunnlagt på 1950 / 60-tallet i USA av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz Perls, sammen med amerikaneren Paul Goodman.

 

Gestaltterapi er en opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi. Bevisstgjøringen i terapien kan skapes gjennom samtale, eksperimenter og rollespill. En av de grunnleggende tankene i gestaltterapi er at hvert menneske er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi kan brukes både til bearbeidelse av tidligere traumer og opplevelser, kriser, og til egenutvikling. 

Be the change you whish to see in the world 

~ Gandhi

 Individuelle timer                           

 

 

Det er ikke uvanlig å være litt nervøs hvis det er første gang du skal gå i terapi. Derfor handler den første timen ofte om å bli kjent med hverandre. Jeg spør gjerne litt om din bakgrunn og hva som gjør at du velger å søke terapi. Så prøver vi sammen å finne frem til et mål for hva du trenger i dine timer.

 

Pris: 1.100,- pr. time (60 min).